En del af dagtilbuddet Midt

Om Børnehaven Østervang

Læring, trivsel og chancelighed er et fælles fokus. Vi med det formål at give børnene tillid, tryghed og anerkendelse gennem tydelighed, respekt og nærvær

Kh6HiHds

Tilsyn

Tilsynsrapport

Varde Kommunes tilsynsmodel består af:
• Et uanmeldt årligt tilsynsbesøg i hvert dagtilbud (det vil sige et besøg på hver matrikel).
• Et anmeldt årligt tilsynsmøde for hvert dagtilbud.
• Et årligt møde mellem direktøren for Børn, Læring og Job, dagtilbudschefen og MED-udvalget i det enkelte dagtilbud.
• Et årligt møde mellem dagtilbudschefen og det enkelte ledelsesteam.

placeholder

Vi lægger vægt

Fra Intention til Handling (FITH)

Med fokus på børns trivsel, læring, udvikling og dannelse, danner FITH grundlag for en faglig pædagogisk praksis, hvor der arbejdes med de 6 læreplanstemaer i integrerede forløb. Forældrene inddrages aktivt for at styrke barnets lege- og læringsmuligheder i hjemmet.

Sprogstrategi

Vi arbejder med barnets tilegnelse og udvikling af sproget ud fra det grundvilkår, at jo tidligere vi kan understøtte og udvikle barnets sprog, jo større chancer er der for, at barnet får et godt sprogligt niveau i vuggestue, børnehave, skole og i sit senere uddannelsesforløb.

International Child Development Program (ICDP)

ICDP er et teori- og evidensbaseret program, der sigter mod at øge kvaliteten af samspillet mellem børn og voksne. Programmets grundlæggende mål er, at gøre voksne mere lydhøre overfor børns behov, samt forbedre de voksnes evne til at møde børn på børnenes egne præmisser

Neuroaffektiv Udviklingspsykologisk Struktureret Aktivitet (NUSSA)

NUSSA handler om at opbygge og styrke børns følelses-, personlighedsmæssige og sociale ressourcer gennem glædesfyldt, engageret og struktureret leg, hvor de forbedrer deres relationelle ressourcer og selvindsigt, hvormed børnene bliver mere robuste overfor psykiske stressfaktorer.

Tilfredshed

Forældretilfredshed

Vi er naturligvis interesserede i, at I som forældre oplever, at jeres forventninger og drømme i forhold til jeres barns institutionsliv går i opfyldelse. Vi er også realister og ved godt, det kan være svært at tilfredsstille alle drømme og forventninger, derfor er vi dybt afhængige af det gode samarbejde i hverdagen.
Der udsendes et elektronisk spørgeskema til forældrene via e-boks.

Forældretilfredsheden måles hvert andet år.

WzNLmJWA

Kvalitet

Kvalitetsrapport

beskriver formålet med loven, derudover tages i rapporten udgangspunkt i Varde Kommunes visionsstrategi, Børn og Ungepolitik samt vedtagne mål for dagtilbudsområdet. Visionen for alle Varde Kommunes dagtilbud er at skabe en praksis der sikrer, at alle børn trives bedst muligt, lærer mest muligt og møder mest mulig chancelighed.

e9jhhFeQ

Vil du vide mere?

Giv os et kald eller send en email

79 94 85 65 Telefon
eLZ_BZqY