En del af dagtilbuddet Midt

Velkommen til Daginstitutionen Østervang

Daginstitutionen Østervang er beliggende i Varde by tæt på skov, eng og andre grønne områder. Vi har en bålhytte i Lunden, som danner grundlag for mange gode oplevelser og naturoplevelser

Hverdagen

Hverdagen i dagtilbuddet

  • 6.25 – Børnehaven og vuggestuen åbner
  • 6.25-07.15 – Børnene bliver tilbudt morgenmad
  • 07.15-09.00 – Leg på tværs af grupperne, mulighed for at snuppe en mad fra madpakken
  • 9.00-09.30 – Samling
  • 9.00-11.00 – Gruppetid, pædagogiske aktiviteter
  • 11.00-12.00 – madpakketid i børnehaven/middagsmad i vuggestuen
  • 12.00-14.00 – Vi går på legepladsen, de mindste sover lur
  • 14.00-15.30 – Eftermiddagsmad
  • 15.30-17.00 – Leg og aktiviteter på tværs af grupperne
  • 17.00 - Børnehaven og vuggestuen lukker (Fredag dog 16.30)
b2DdtSZc
7tRRYfUw

Naturen

Naturen i fokus

Vi prioriterer, at børn tilegner sig mange forskellige erfaringer med natur, naturfænomener og miljø.

Sammen med børnene er vi interesserede i naturen, vi fortæller, stiller spørgsmål og genbesøger eksempelvis vores hytte i Lunden.

Vi griber de naturlige situationer i dagligdagen til at snakke med børn om naturen og vejrfænomener. Sammen læser vi bøger og bruger iPad til en dialog om dyr, naturen, universet og science.

 

azvv1lGA

Udvikling

Leg og læring

Vi skaber læring med legen som omdrejningspunkt og afstemmer os i forhold til barnets udviklingstrin. Vi justerer os i samværet og er rollemodeller i barnets leg, læring, udvikling og dannelse. Vi tager afsæt i at alle børn er kompetente og selvstændige. Børnene er medskabere af de igangsatte aktiviteter i løbet af dagen, i læringsgrupperne, og børnene har en stemme i arbejdet med forskellige temaer.
Menz7DEA